Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Ninhursag

Sümer söylencelerinde yer tanrıçasıdır. Damgalnuna olarak da anılır. Genellikle Enlil'in kız kardeşi olarak gösterilir. Enki'nin eşi ve Ninsar'ın annesidir. Ninhursag, sıradağların tanrıçası anlamına gelir.