Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Mergen

Türk söylencelerinde bilgelik tanrısıdır. Kayra Han'ın oğludur. Ülgen ve Kızagan'nın kardeşidir. Her şeyi bilir. Aklı ve zekayı temsil eder. Göğün yedinci katında oturur. Her şeyi bildiği için her şeye gücü yeter. Oku ve yayı vardır. Bilgeliğiyle attığı ok hedefini şaşırmaz. İnsanlara bilgelik verir. Bilimi ve felsefeyi simgeler.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt