Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Kızagan

Türk söylencelerinde savaş tanrısıdır. Kayra Han'ın oğludur. Ülgen ve Mergen'in kardeşidir. Göğün dokuzuncu katında yaşar. Çok kuvvetlidir. Orduları yönetmekte, savaşları kazanmakta, düşmanı yenmekte komutanlara yardımcı olur. Savaşçıları korur. Kızıl yularlı, kızıl buğra sırtındadır. Asası gökkuşağıdır. Kızıl renk ile simgelenir.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt | Nuray Bilgili (Görsel)