Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Horus

Mısır söylencelerinde gök tanrısıdır. Haru, Hor olarak da anılır. Osiris ve İsis'in oğludur. Horus, şahin başlı betimlenir. Bazı betimlemelerde firavunlar İsis'in kucağında simgelenmiştir. Bunun nedeni firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Horus, Antik Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.