Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Hera

Yunan söylencelerinde evlilik, kadın ve doğum tanrıçasıdır. Zeus'un karısı ve ablasıdır. Babası titanlardan Kronos, annesi Rhea'dır. Olimpos tanrılarının kraliçesidir. Doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Söylencelerde en güçlü, en cesur ve Afrodit'ten sonra en güzel tanrıça olarak nitelendirilir.