Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Enlil

Sümer söylencelerinde hava tanrısıdır. Ninlil ile evlidir.