Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Enki

Sümer söylencelerinde su, bilgelik ve yaratmanın tanrısıdır. Karısı Ninhursag'dır. Dünya düzenini kontrol etmeye yarayan kutsal güçlerin, yani menin sahibidir. Sarhoş olduğunda bu gücünü İnanna'ya kaptırır. Büyük Tufan söylencesinde, tanrılara karşı insanlığın yanında yer alır.