Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Albıs

Türk söylencelerinde albastıya neden olan kızıl renkli kötü varlıktır. Alkarısı olarak da anılır. Çirkin, saçları dağınık, gözleri kanlı, uzun tırnaklı, uzun boylu, çok kuvvetli olarak tanımlanır. Kızıl elbiseler giyer. Kimi anlatılarda bir küpün içine girerek orada yaşar. Bazen de ırmak kenarlarındaki ıssız bölgelerde veya içi boş ağaç kovuklarında yaşadığı söylenir. İri gözlüdür. En sevdiği şey atların yelesini örmektir. Yakalamak için elbisesine veya kendisine iri bir iğne saplamak gerekir. Demirden ve demircilerden korkar. Gebelere musallat olur ve ölümlerine sebebiyet verir. Korunmak için gebelerin odalarında demir eşya bulundurulur. Kötülük yapmaktan zevk alır. Yaptığı kötülükler albasmak tabiri ile anlatılır. Ayakları ters olarak betimlenir. Kendisiyle konuşan kam ne derse tersini yapar. Kuyuya girerek kaybolur. Bazen de iğne batırılınca su olup bir kuyuya doğru akar. Nazar boncuğundançok korkar. Öleceğini anladığında kendini yaralar ve akan kanından bir süre sonra yeni bir Albıs doğar.

Kızıl Albıs olarak da bilinen bu varlığın iki türü daha vardır; Sarı Albıs ve Kara Albıs.

Sarı Albıs

Sarısaç olarak da bilinir. Sarışın bir kadın görünümündedir. Kötülükte Kızıl Albıs’a göre biraz daha düşük seviyededir. Ölümcül değildir. Keçi veya tilki görünümüne bürünebilir. Sarıbastıya neden olur. Sarı giysiler giyer. Şarlatanlık yönü ağır basar, daha hoppa ve oynaktır. Kandıracağı kişiyi cilvelerle kendisine çeker. Dünyadaki en güzel kadından daha güzel bir görünüşe sahip olabilir. Şehvetli ve açgözlü bir karakterdedir.

Kara Albıs

Karasaç olarak da bilinir. Esmer, koyu tenli bir kadındır. Daha ağırbaşlı ve ciddi bir görünüme sahiptir. Ancak daha aldatıcı ve baştan çıkarıcıdır. Verdiği zararlar Kızıl Albıs’a göre daha ölümcüldür. Nadiren rastlanır. Karabastıya neden olur. Kara giysiler giyer. Çakal veya sırtlan kılığına girebilir. Oluşturduğu hastalık kabuslarla da ilgilidir.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt