Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Abra

Türk söylencelerinde yılana, ejdere ve timsaha benzeyen kötü yaratıktır. Yeraltındaki büyük denizde yaşayan devasa iki yılandan birisidir. Bu canavarların diğeri ise Yutpa’dır ve ikisinin adı birlikte anılır. Gözleri parlak bakır renklidir. Ayakları kızıldır. İnanılmaz büyüklüktedir. Görenlerin yüreğine korku basar. Çok güçlü çeneleri vardır. Ker Abra, Ker Yutpa ve Ker Doydu olarak üç yer altı canlısından bazen birlikte bahsedilir. Ker, yeraltında yaşayan kötü varlıklara verilen önaddır. Abra ve Yutpa, Erlik Han’ın sarayının bekçileri olarak da söylencelerde yer alırlar.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt | Emrullah Topcu (Görsel)