Anabet
Türk Söylenceleri
Sümer Söylenceleri
Nors Söylenceleri
Yunan Söylenceleri
Mısır Söylenceleri
Roma Söylenceleri
Ülgen

Türk söylencelerinde iyilik tanrısıdır. Ulgan, Ülken, Ülgön olarak da anılır. Kayra Han’ın oğludur. Mergen'nin ve Kızagan'ın kardeşidir. Göğün 16. katında, Altın Dağ’da, altın kapısı olan altın bir sarayda yaşar. Altın bir taht üzerinde oturur. Kayra Han’dan sonra ikinci derecede öneme sahiptir. Gök cisimlerini yönetir. Göksel ve meteorolojik olayların ilk kaynağıdır. Ak Kızlar olarak anılan dokuz kızı ve Ak Oğlanlar olarak anılan yedi oğlu vardır.

Ak Oğlanlar

Türk söylencelerinde iyilik tanrılarıdırlar. Ak Erler, Kıyatlar olarak da anılırlar. Ülgen Han’ın oğullarıdırlar. Yedi kardeştirler. Yedi Kat yeraltını sembolize ederler. Ak Oğlanların adları şu şekildedir:

Ak Kızlar

Türk söylencelerinde iyilik tanrıçalarıdırlar. Kıyanlar olarak da anılırlar. Ülgen Han’ın kızlarıdırlar. Sanat ve estetik anlayışı konusunda insanlara ilhamverirler. Adları bilinmez. Adsız olmaları bu dünyadan onları tamamen uzak kılar.

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt